Hoe bereken ik wat voor bedrag ik met mijn inkomen maximaal mag lenen voor een hypotheek met NHG?

Op deze website kunt u een globale berekening van het maximale hypotheekbedrag maken met de NHG-sneltoets. U kunt hiermee berekenen wat het maximaal te lenen hypotheekbedrag met NHG is op basis van uw jaarinkomen. Dit is echter een indicatieve berekening, voor een definitieve berekening adviseren wij u zich te wenden tot uw financieel adviseur.

Ik heb een hypotheek met NHG en wil graag naar een andere geldverstrekker. Moet ik dan opnieuw NHG provisie betalen?

Ja, indien uw hypotheek wordt overgesloten bij een andere geldverstrekker wordt de hypotheek beëindigd en afgemeld bij NHG. Daarna wordt er door de nieuwe geldverstrekker een nieuwe hypotheek gemeld. Bij de melding van een nieuwe hypotheek betaalt u opnieuw NHG provisie.

Ik koop een bestaande woning met een koopsom van € 325.000,- en breng € 15.000,- eigen geld in. Is een financiering met NHG mogelijk?

Nee, de aanschafprijs plus 6% bijkomende kosten samen mogen de NHG-gens niet overschrijden. Deze 6% is een vast percentage en maakt onderdeel uit van de kosten van verkrijging van de woning.

Is een bij het BKR geregistreerde (A)2 code, bijvoorbeeld op mijn telecomcontract, een bezwaar voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG.

Ja, BKR coderingen zijn belemmerend voor NHG. Er zijn wel een paar uitzonderingen:

 • NHG heeft geen bezwaar tegen een hersteld of afgelost contract met een achterstandscode (A) of een bijzonderheidscode 1 voor verkrijgen van NHG.
 • Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen 2-,3-,A2- of A3 registraties met een praktische aflosdatum in BKR indien u schriftelijk kunt aantonen dat deze registratie het gevolg is van een door NHG verleende finale kwijting van een eerdere vordering, zonder afkoop- of betalingsregeling.

Wij hebben een hypotheek met NHG en gaan uit elkaar. Kan er een beroep op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gedaan worden? Hoe handelen wij als geen van beide er kan blijven wonen?

Ja, er kan een beroep op NHG gedaan worden. De woning dient echter wel verkocht te worden. Neemt u contact op met uw geldverstrekker voor meer informatie.

Welke hypotheek- of aflosvorm kiest u?

Afhankelijk van onder andere

 • de waarde van de woning,
 • de hoogte van de hypotheek,
 • uw inkomen en
 • uw toekomstplannen

moet u een keuze maken in het soort hypotheek dat u afsluit. De meest voorkomende hypotheken zijn de aflosvrije, de annuïteiten, de spaar-/beleggings- of de lineaire hypotheek.

Alle vormen hebben eigen kenmerken en verplichtingen, het is aan te raden dat u alle mogelijke opties voor uzelf goed in kaart brengt en uiteindelijk kiest voor de optie die het beste bij u past. Dit kan uiteraard ook een combinatie van de verschillende hypotheekvormen zijn.

Een onafhankelijk en erkend hypotheekadviseur kan deze mogelijkheden voor u in kaart brengen en gaat altijd op zoek naar de beste oplossing.

Graag bieden we u een gratis en vrijblijvend gesprek aan om uw specificatie vraag en/of situatie over dit onderwerp te bespreken. U kunt ons hiervoor altijd bellen of een bericht sturen.

Kan ik mijn bestaande hypotheek meenemen bij een verhuizing?

Sinds 2013 heeft u niet meer bij alle hypotheekvormen recht op hypotheekrente aftrek. Waar u voor deze datum ook nog recht op aftrek had bij een aflosvrije- of spaar/beleggingshypotheek, heeft u dit recht nu alleen nog bij een lineaire- of annuitairehypotheek. In sommige gevallen is het echter mogelijk om de bestaande hypotheekvorm mee te nemen bij verhuizing naar een nieuwe woning, met behoud van hypotheekrenteaftrek. Dit geldt wel alleen voor het oude leenbedrag.

Hogere hypotheek benodigd
Indien u een hoger hypotheekbedrag nodig heeft voor de aankoop van de nieuwe woning, dan kunt u vaak een extra hypotheekafsluiten. Vaak is het echter voordelig om de hele hypotheek over te sluiten.

Onze adviseurs geven u graag persoonlijk advies over wat het beste bij uw situatie past. Een dergelijk orienterend gesprek wordt u kosteloos aangeboden, zodat u voor u zelf alle mogelijkheden op een rijtje kunt zetten.

Graag bieden we u een gratis en vrijblijvend gesprek aan om uw specificatie vraag en/of situatie over dit onderwerp te bespreken. U kunt ons hiervoor altijd bellen of een bericht sturen.

Kan ik extra aflossen?

Of het verstandig is om extra af te lossen op de lopende hypotheek hangt helemaal van uw persoonlijke situatie af. In bepaalde gevallen is het zeer aan te raden.

 • Wanneer de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning
 • Wanneer u een mooi bedrag “over” heeft
 • Wanneer u een kleine hypotheek heeft; het eigenwoningforfait kan dan vervallen

Er zitten echter ook nadelen aan het voortijdig aflossen:

 • U heeft uw geld niet meer zo snel beschikbaar; het zit nu vast in stenen
 • Er kunnen fiscale voordelen vervallen; zoals bijvoorbeeld de renteaftrek

Om te bepalen of het voor u interessant kan zijn dient u rekening te houden met de volgende punten:

 • De hypotheekvorm: Indien u een (bank)spaarhypotheek heeft is extra aflossen niet altijd mogelijk of handig. In dit geval zou u eventueel gebruik kunnen maken van een extra (premie)storting in de gekoppelde polis of rekening.
 • Flexibiliteit: Indien u eenmaal extra heeft afgelost kun u deze middelen niet meer gebruiken, ze zitten in dit geval vast in de woning. Om toch een appeltje voor de dorst te houden moet u nooit te veel extra aflossen.
 • Maximaal toegestane aflossing: Uw hypotheekvestrekker hanteer waarschijnlijk een maximale toegestane extra aflossing, veelal is dit een vast percentage, genomen van de leensom, per jaar. Hier dient u rekening mee te houden, zeker om een eventuele boete te voorkomen.
 • De bijleenregeling: Indien u gebruik maakt van een extra aflossing kunt u eventuele overwaarde creëren op woning. Deze overwaarde kan van invloed zijn op de maximale hoogte van een nieuwe hypotheek wanneer u gaat verhuizen.
 • De hypotheekrenteaftrek: Indien u nu gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek dan zal een extra aflossing hier waarschijnlijk van op invloed zijn: uw hypotheeklasten zullen dalen en daarmee zal de hoogte van de aftrek ook mee kunnen dalen.

Er zijn ook alternatieven voor het tussentijds aflossen:

 • Zoals het zelf opbouwen van vermogen waar u zelf de beschikking over heeft.

Om te bepalen wat voor het meest voordelig is raden wij u aan om uw situatie in kaart te (laten) brengen voordat u een extra aflossing doet. Een (onafhankelijk) hypotheekadviseur kan u hierbij van dienst zijn.

Graag bieden we u een gratis en vrijblijvend gesprek aan om uw specificatie vraag en/of situatie over dit onderwerp te bespreken. U kunt ons hiervoor altijd bellen of een bericht sturen.

Wat is de beste rente?


De rente die u betaalt over uw hypotheeksom hangt van meerdere factoren af:

 • De hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning; hoe hoger het financieringspercentage hoe hoger vaak het rentepercentage is. Dit heeft te maken met eventuele risico opslagen.
 • De hypotheekvorm die u gekozen heeft; bij sommige hypotheekvormen wordt een renteopslag gerekend, dit staat altijd aangegeven in de offerte die u ontvangt
 • De looptijd van de rentevaste periode; vaak is het zo als u uw rente voor een langere periode vastzet dat uw rentepercentage ook zal stijgen. Het voordeel van een langere rentevaste periode is vaak dat u weet waar u in de aankomende jaren aan toe bent en daar uw huishoudboekje op kan afstemmen.

Het is aan te raden om meerdere offertes van diverse aanbieders aan te vragen. Zo kunt u alle mogelijkheden vergelijken en uiteindelijk de beste optie voor uzelf kiezen.

Een onafhankelijk en erkend hypotheekadviseur doet dit echter voor u, dit bespaart u in ieder geval en tijd en vaak ook geld.

Graag bieden we u een gratis en vrijblijvend gesprek aan om uw specificatie vraag en/of situatie over dit onderwerp te bespreken. U kunt ons hiervoor altijd bellen of een bericht sturen.

Waarom betaal ik zelf nu provisiekosten?

Er waren altijd kosten verbonden aan het verkrijgen van advies of aan het afsluiten aan een hypotheek. Deze waren eerder echter verwerkt in de verzekeringspremie of in de afsluitkosten. Met ingang van het provisieverbod zijn deze kosten verlaagd of afgeschaft. U betaalt nu direct aan uw adviseur voor het advies en de begeleiding die u geboden wordt.

Wat gebeurt er met de restschuld als ik ga verhuizen?

Afhankelijk van uw situatie na uw verhuizing, gaat u een nieuwe woning aankopen of gaat u huren, kan bekeken worden of deze geherfinancierd moet en kan worden. De rente op de restschuld is echter wel 10 jaar lang, na het verkrijgen van de restschuld, aftrekbaar.

Hypotheek- en vaste lasten verzekeren?

Wanneer u een hypotheek bezit, heeft u te maken met periodieke vaste lasten. Deze lasten bestaan voornamelijk uit rente en aflossing op de hypotheek. De hoogte van de hypotheek is vaak afgestemd op het inkomen van u en eventueel uw partner. Zo lang u en eventueel u beiden aan het werk bent gaat het goed. Maar helaas zijn er ook bepaalde gebeurtenissen waarna u misschien niet meer hetzelfde inkomen kunt genieten. Tegen deze risico’s kunt u zich verzekeren, zodat u de vaste lasten uit de hypotheek altijd kunt blijven betalen.

Hypotheeklasten verzekeren bij overlijden?

Met deze verzekering kunt u een bedrag verzekeren dat wordt uitgekeerd wanneer u of uw partner voor een bepaalde leeftijd komt te overlijden. Het bedrag dat dan uitgekeerd wordt kan gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek of kan worden gebruikt als aanvullend inkomen wanneer de partner in verband met het overlijden besluit om minder te werken wanneer er bijvoorbeeld voor kinderen gezorgd moet worden.

De benodigde hoogte van de verzekering en de te betalen premies hangen o.a. af van het inkomen, de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek, de leeftijd en de gezondheid. Een erkend adviseur kan u meer informatie verstrekken en eventueel adviseren welke vorm en met welke hoogte het beste bij u past.

Hypotheek lasten verzekeren bij werkloosheid?

Indien u werkeloos wordt zullen de vaste lasten vaak gewoon doorlopen. Wanneer u deze lasten niet kunt dragen uit een alternatief inkomen, bijvoorbeeld een inkomen uit vermogen, dan kunt u uw vaste lasten verzekeren. Deze verzekering zal, afhankelijk van de voorwaarden en gemaakte afspraken, een (periodiek) bedrag uitkeren waarmee u een aanvulling krijgt om de vaste lasten te blijven voldoen.

De benodigde hoogte van de verzekering en de te betalen premies hangen o.a. af van het inkomen, de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek, de leeftijd. Een erkend adviseur kan u meer informatie verstrekken en eventueel adviseren welke vorm en met welke hoogte het beste bij u past.

Hypotheek lasten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Indien u arbeidsongeschikt raakt zullen uw vaste lasten vaak gewoon doorlopen. Wanneer u deze lasten niet kunt dragen uit een alternatief inkomen, bijvoorbeeld een inkomen uit vermogen, dan kunt u uw vaste lasten verzekeren. Deze verzekering zal, afhankelijk van de voorwaarden en gemaakte afspraken, een (periodiek) bedrag uitkeren waarmee u een aanvulling krijgt om de vaste lasten te blijven voldoen.

De benodigde hoogte van de verzekering en de te betalen premies hangen o.a. af van het inkomen, de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek, de leeftijd en de gezondheid. Een erkend adviseur kan u meer informatie verstrekken en eventueel adviseren welke vorm en met welke hoogte het beste bij u past.

Wat zijn de gevolgen van een overlijden bij een gezamenlijke hypotheek?

Wanneer u samen met uw partner een gezamenlijke woning met een hypotheek bezit kan het overlijden grote gevolgen hebben voor u of uw partner en de hypotheek.

De (gezamenlijke) woning is vaak het meest kostbare gezamenlijke bezit, maar ook een met hoge vaste lasten. Een overlijden kan betekenen dat er sprake zal zijn van een inkomensterugval en dat daarmee de betaalbaarheid van de hypotheek in het geding komt. In deze situatie is het de vraag of de achterblijvende partner in de gezamenlijke woning kan blijven wonen. Gelukkig kunt voor dit soort gevallen zelf enkele acties ondernemen.

De meest voorkomende actie die u kunt ondernemen is het afsluiten van een levensverzekering welke is gekoppeld aan de hypotheekschuld. Bij de uitkering van deze levensverzekering zal een deel of de gehele hypotheekschuld ingelost worden. U kunt bijvoorbeeld zelf kiezen of u een gelijkblijvend bedrag wilt verzekeren of dat u kiest voor een bedrag dat daalt gedurende de looptijd van de verzekering. De afwegingen die u hierbij kunt maken zijn onder andere; de hoogte van de hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van de woning, de mogelijk te verwachten inkomensterugval en de hypotheekvorm. Wanneer de hypotheekschuld is afgenomen door de uitkering van de verzekering zullen ook de hypotheeklasten dalen, dit komt de uiteindelijke betaalbaarheid ten goede en kan er voor zorgen dat uw nabestaanden in de gezamenlijke woning kunnen blijven wonen.

Een andere mogelijkheid is dat u een inkomensaanvulling voor uw nabestaanden regelt. De overheid levert hierin een bijdrage via de mogelijkheden vastgelegd in de ANW. In de praktijk blijkt echter dat deze bijdragen in veel gevallen niet voldoende is. Indien gewenst kunt u dus zelf ook actie ondernemen. Via uw pensioendeelname kunt u een nabestaandepensioen regelen, deze zal periodiek een inkomen uitkeren wanneer u voor een bepaalde datum of leeftijd komt te overlijden. Ook kunt u ervoor kiezen om de levensverzekering niet te koppelen aan de hypotheek, maar om deze vrij uit te laten keren. Met het vrijkomende bedrag kunnen uw nabestaanden nu zelf kiezen waarvoor zij deze willen aanwenden. Een optie kan zijn dat uw partner minder gaat werken omdat er bijvoorbeeld voor de kinderen moet worden gezorgd. Een andere mogelijkheid om een inkomensaanvulling voor uw nabestaanden te regelen is het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Deze is in principe bedoeld voor een aanvulling van het pensioeninkomen, bij voortijdig overlijden kan deze echter aangewend door uw nabestaanden.

Alle bovengenoemde mogelijkheden kennen hun eigen fiscale regels en het is zeer persoonsgebonden welke mogelijkheid u het beste past. Het is dus zeer aan te raden dat u voor het afsluiten van een dergelijke verzekering advies inwint bij een gespecialiseerd adviseur.

Welke kosten zijn verbonden met de aankoop van een woning?

Bij de aankoop van een woning zijn meerdere aankoopkosten verbonden. Hierbij valt onder meer te denken aan: de koopsom van de woning zelf, notariskosten, verhuiskosten. Sommige van deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar, andere niet.

Kan ik mijn hypotheek ook oversluiten?

Het oversluiten van uw hypotheek kan om meerdere redenen interessant zijn.

 • Er zijn veranderingen in uw persoonlijke situatie
 • U wilt bijvoorbeeld uw maandlasten verlagen

Of het oversluiten mogelijk of voordelig is hangt van meerdere factoren af.

 • Wat is de huidige rente en welke rente betaalt u nu
 • Hoe hoog is de hypotheek en wat is de waarde van de woning
 • Wat zijn de kosten voor het oversluiten

Wanneer u deze zaken in kaart heeft gebracht en u een goed, nieuw aanbod heeft kan het verstandig zijn om uw hypotheek over te sluiten. Een hypotheekadviseur kan u hier altijd in adviseren.

Welke kosten m.b.t. een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar?

De rente van de hypotheek die u aan de bank betaald is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tevens zijn e volgende (eenmalige) kosten die te maken hebben met de aankoop van de woning zijn aftrekbaar: Taxatiekosten, afsluitkosten hypotheek, opmaken hypotheekakte door notaris, aanvraag nationale hypotheekgarantie, eventuele kosten voor het verlengen van de hypotheekofferte.

Kan ik mijn bestaande hypotheek verhogen?

U sluit uw hypotheek vaak voor een langere periode af, in deze periode kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die om een aanpassing in de hypotheek vragen.

 • Een verbouwing
 • Gezinsuitbreiding
 • U wilt uw overwaarde gebruiken voor andere doeleinden

Afhankelijk van de volgende factoren is het mogelijk om uw bestaande hypotheek te verhogen:

 • De hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning
 • Uw inkomen
 • Het bestedingsdoel
 • De hoogte van de hypotheeksom opgenomen in de hypotheekakte

Alle kredietverstrekkers hebben hun eigen voorwaarden voor wat betreft de mogelijkheden om een hypotheek te verhogen. Hierbij houden zij rekening met hierboven genoemde punten. In uw hypotheekakte staat aangegeven wat voor u van toepassing is, ook kunt u dit bij uw bank/verstrekker navragen.

Hoeveel kan ik lenen?

Om uw maximale leensom te bepalen zijn diverse factoren van belang. Hierbij kunt u denken aan de volgende factoren: het type dienstverband, uw bruto jaarinkomen, uw gezinssituatie en eventueel overige uitstaande leningen.

Is het mogelijk om het inkomen van mijn partner mee te laten tellen terwijl het huis op één naam komt te staan?

Het is inderdaad mogelijk om in deze situatie het inkomen mee te tellen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat niet alle geldgevers dit toestaan.

Kan ik mijn kinderen helpen met een hypotheek?

Er zijn mogelijkheden om uw kinderen te helpen met het verkrijgen van een hypotheek. Hiervoor kunt u onder andere gebruik maken van de overwaarde van uw eigen woning of van vrije financiële middelen.

Mag je voor een huis met achterstallig onderhoud meer lenen dan de vraagprijs?

Wanneer een woning achterstallig onderhouden is kan er meer geleend worden dan de vraagprijs. Voorwaarde hierbij is dat er met het extra leendeel dan wel het onderhoud moet worden gedaan en dit moet ook te rechtvaardigen zijn. Om de mogelijkheden hiervoor duidelijk te krijgen kan een taxatierapport van de woning uitkomst bieden.

Wat gebeurt er met de hypotheek na een scheiding?

Na een scheiding zijn er meerdere mogelijkheden voor de hypotheek. Onder andere zal er bekeken moeten worden of één van de partners de hypotheek over kan nemen of dat verkoop van de woning noodzakelijk is. De afspraken die u hierover maakt komen terug in het echtscheidingsconvenant.

Mijn partner heeft een hypotheek met zijn/haar ex. Kunnen wij samen dan wel een hypotheek krijgen?

Het is mogelijk om een nieuwe hypotheek te verkrijgen, omdat het hier om de echtelijke woning gaat. Door de “oude” hypotheek zijn er wel spelregels waarmee rekening gehouden dient te worden bij het verkrijgen van de nieuwe hypotheek.

Ons huis staat op twee namen, kan ik er alleen blijven wonen?

Het is mogelijk om in de woning te blijven wonen. Dit kan alleen indien het inkomen van de persoon die in de woning blijft wonen toereikend is om de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen dragen.

Kan ik een huis kopen als ik al een hypotheek heb?

Het is mogelijk om een tweede huis aan te kopen. Wel moet u hierbij rekening houden dat alleen de rentelasten van de woning die als hoofdverblijf geldt, aftrekbaar zijn.

Wat houd het provisie verbod in?

Het provisieverbod is ingesteld door de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, met als doel meer transparantie in de markt te krijgen. Het provisieverbod houdt in dat financieel adviseurs geen provisie meer ontvangen van banken en verzekeraars voor het afsluiten van de producten bij deze instellingen. Per 1 januari 2013 zijn adviseurs verplicht om advieskosten in rekening te brengen bij hun klanten, de klant kan zo zelf bepalen of de kosten die voor het advies gerekend worden in lijn zijn met wat hij/zij hier aan wil besteden.